Skip to main content

W Forsee Power nie tylko produkujemy akumulatory

Ułatwiamy każdy etap przejścia na zrównoważony rozwój w kwestii elektromobilności, jednocześnie oferując szeroką gamę innowacyjnych usług.

W ten sposób będą Państwo w stanie stawić czoło konkretnym wyzwaniom transformacji elektrycznej poprzez uwzględnienie wszystkich cyklów życia produktu, od jego stworzenia po recykling.

Forsee Solutions

Określanie właściwej koncepcji elektryfikacji wraz z producentami oryginalnego sprzętu OEM i władzami miast, od akumulatorów po infrastrukturę do ładowania pojazdów oraz pomoc w integracji akumulatora w pojeździe

Forsee Field Services

Konserwacja zapobiegawcza, naprawcze czynności konserwacyjne, obsługa posprzedażowa, części zamienne oraz infolinia

Forsee Digital

Lokalizacja GPS pojazdów floty samochodowej

Forsee Academy

Przeprowadzanie szkoleń i wydawanie certyfikatów technikom w zakresie konserwacji akumulatorów Forsee Power

Forsee Financial Services

Działanie w charakterze doradcy finansowego i pośrednika, opieranie się na dużej sieci inwestorów

Centrum zainteresowań Forsee Power

Rozwiązania Forsee Power Solutions wspierają producentów pojazdów, przewoźników, a także zarządy transportu publicznego w podejmowaniu pierwszych kroków w kierunku elektromobilności zapewniając tym samym kompleksowe podejście techniczne, ekonomiczne i finansowe.

Działania Forsee Power opierają się na ogromnym doświadczeniu z zakresu transportu publicznego obejmującego pojazdy i infrastrukturę do ładowania pojazdów. Dotychczas nasze zespoły wspierały wielu klientów na całym świecie w ich transformacji elektrycznej.

Z wykorzystaniem własnych narzędzi (symulacja procesu starzenia, baza danych kosztów, modele TCO [całkowitego kosztu posiadania]), nasi specjaliści pomogą określić najlepsze opcje technologiczne, nie ograniczając się jedynie do aspektów technicznych, ale uwzględniając również kwestie ekonomiczne, finansowe, prawne i społeczne.

Naszym celem jest nakierowanie Państwa na najlepsze rozwiązanie, które będzie w stanie odpowiedzieć na Państwa wymagania w zakresie elektromobilności, a także zaproponować Państwu gotowe rozwiązanie uwzględniające wszystkie kwestie związane z elektromobilnością.

To rozwiązanie pozwala producentom, władzom miast i przewoźnikom na skorzystanie z niezawodnego i udokumentowanego wsparcia obejmującego:

+ Przygotowanie analiz techniczno-ekonomicznych uwzględniających całkowitą żywotność akumulatorów / cały cykl życia pojazdów, drugi cykl życia i recykling

+ Przekazanie informacji zwrotnej na temat każdego rozwiązania technicznego

+ Koordynowanie działań z siecią partnerów biznesowych w całym łańcuchu budowania wartości elektromobilności (projektowanie, finansowanie, drugi cykl życia i recykling akumulatorów)

+ Monitorowanie nowo powstających modeli biznesowych we wszystkich segmentach elektromobilności na skalę międzynarodową

+ Wsparcie techniczne w trakcie etapu integracji akumulatora w pojeździe

Lokalizacja GPS pojazdów floty samochodowej w celu zdalnej optymalizacji wydajności floty klientów dla CaetanoBus w Londynie

Wyzwanie:
Szybka identyfikacja wad i usterek w autobusie przy jednoczesnym skróceniu czasu awarii pojazdów i poprawie komunikacji w trakcie procesu.

Rozwiązanie:
Lokalizowanie londyńskiej floty autobusowej przy użyciu rejestratora danych klienta.

Korzyści:
Szybsza identyfikacja wad i usterek, skrócenie czasu awarii pojazdów, zapewnienie konserwacji zapobiegawczej, środków zaradczych i analizy pracy akumulatora.

Rozwiązania w zakresie konserwacji ograniczające do minimum wpływ na codzienne funkcjonowanie NEOT we Francji

Wyzwanie:
Zarządzanie pierwszymi zapobiegawczymi czynnościami konserwacyjnymi ograniczającymi do minimum wpływ na codzienne funkcjonowanie.

Rozwiązanie:
Wysłanie technika objazdowego w celu koordynacji działań zmierzających do zaplanowania kontroli autobusów zgodnie z ich rozkładem jazdy.

Korzyści:
Pięć autobusów sprawdzonych w ciągu jednego dnia bez wpływu na ich funkcjonowanie oraz wykrycie i naprawa drobnych wad i usterek podczas kontroli (uniknięcie potencjalnej awarii pojazdu w przyszłości).

Strategiczna rola elektryfikacji w Wielkiej Brytanii

W latach 2019-2020 firma Forsee Power wraz z partnerami przemysłowymi i finansowymi dostarczyła dużemu przewoźnikowi autobusowemu w Londynie jedno z pierwszych gotowych rozwiązań dla floty autobusowej, obejmujące w pełni sfinansowaną infrastrukturę do ładowania pojazdów na zasadzie wynajmu.

Wyzwanie:
Zapewnienie w pełni zelektryfikowanego gotowego rozwiązania dla floty autobusów miejskich.

Rozwiązanie:
Połączenie dostawcy infrastruktury, producenta OEM autobusów i przewoźnika autobusowego z Mitsui w celu dostarczenia miastu gotowego rozwiązania w ciągu 15 lat.

Korzyści:
W pełni finansowane rozwiązanie przyspieszające przejście na rozwiązanie zeroemisyjne przy jednoczesnym zarządzaniu ryzykiem technologicznym dla klienta końcowego.

Szkolenie techników IVECO w celu pogłębienia wiedzy specjalistycznej w zakresie akumulatorów Forsee Power

W 2020 r. zespoły Forsee Power przeszkoliły techników serwisowych naszego partnera IVECO BUS w zakresie akumulatorów Forsee Power, zintegrowanych w kilku modelach pojazdów tego producenta.

Wyzwanie:
Zapoznanie techników klienta z systemami akumulatorowymi Forsee Power.

Rozwiązanie:
Szkolenie praktyczne z użyciem rzeczywistych produktów przeprowadzone przez specjalistów Forsee Power wraz z przeglądem instrukcji konserwacji i procedury wymiany akumulatora.

Korzyści:
Większa samodzielność klienta (naprawa bez wsparcia techników Forsee Power) i lepsze zrozumienie działania produktów.

Od transportu do magazynowania energii elektrycznej podczas postoju: wydłużenie żywotności akumulatora

Czy wiesz, że pod koniec swojego pierwszego cyklu życia w pojeździe, akumulatory nadal mają 80% pojemności po 10-15 latach? Dlatego też, akumulatory te mogą być w dalszym ciągu wykorzystywane w pojazdach o mniejszym zapotrzebowaniu na energię. Mogą być również stosowane w aplikacjach do optymalizacji inteligentnych sieci lub do stworzenia autonomicznego systemu magazynowania energii połączonego z rozwiązaniami zasilanymi energią słoneczną lub wiatrową.

Nasz zespół techników opracowuje akumulatory z uwzględnieniem modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, zapewniając, że konstrukcja mechaniczna i elektryczna umożliwia łatwą integrację z komorą akumulatora.