Skip to main content

Możemy OGRANICZYĆ ZMIANY
KLIMATU
dzięki zrównoważonej,
zeroemisyjnej elektromobilności.

Kierując się tą wizją, doskonalimy innowacje wdrażane przez naszych klientów na całym świecie, projektując i produkując inteligentne systemy akumulatorów litowo-jonowych dla rynków elektromobilności, aby przyspieszyć transformację energetyczną.

Jako jeden z największych uczestników rynku europejskiego, azjatyckiego i północnoamerykańskiego projektujemy, wytwarzamy i dostarczamy systemy gospodarki energetycznej oparte na najlepszych dostępnych na rynku ogniwach, a także zapewniamy instalację, rozruch oraz serwis na miejscu lub zdalny.

Nasze zespoły – kierując się innowacyjnością, zadowoleniem klienta i doskonałością operacyjną – gwarantują, że do klientów trafią bezpieczne, niezawodne, trwałe i efektywne rozwiązania zeroemisyjne umożliwiające zrównoważoną elektromobilność.

North America

Sales office Production (Q4 2022)

India

Sales office, production

China

Sales office, R&D, production

Poland

Sales office, production

Singapore

Sales office

Japan

Sales office

Paris, France

Headquaters, sales office, R&D

Poitiers, France

Production, R&D

Lyon, France

R&D

Netherlands

Sales Office

Rozległa wiedza w zakresie badań i rozwoju na każdym etapie procesu

Elektrochemia
i testy ogniw

Inżynieria sprzętu elektronicznego
i oprogramowania

Inżynieria mechaniczna, elektryczna
i cieplna

Budowa prototypów
i testy

Bezpieczeństwo

Modelowanie

Inżynieria systemów

INNOWACYJNOŚĆ to nasz klucz do sukcesu

Eksperci Forsee Power tworzą nowatorskie rozwiązania wykorzystujące najnowsze i najbardziej niezawodne ogniwa dostępne na rynku, a także opracowane przez nas Systemy Zarządzania Akumulatorami łączące efektywną elektronikę, dokładne odczyty napięcia oraz efektywne systemy komunikacji.

We współpracy z naszymi klientami z powodzeniem wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie akumulatorowe, zacieramy granice między tym co cyfrowe, a przemysłem, wybieramy najlepsze dla Twoich urządzeń rozwiązania, a także sprawnie i niezawodnie pomagamy Ci w transformacji energetycznej.

4

zakłady produkcyjne

4

centra napraw i serwisu

4 GWh

wydajności produkcji w 2023 r.

ZARZĄD umożliwiający
udane przejście na każdy kolejny poziom

Christophe Gurtner

Założyciel,Prezes zarządu i Dyrektor naczelny

Mathieu Darne

Dyrektor finansowy

Nicolas Cailloux

Wiceprezydent w Europie

Aymeric Derville

Dyrektor techniczny

Jean Mourlan

Dyrektor operacyjny

Julien Cursoux

Dyrektor ds. zakupów

Sophie Tricaud

Dyrektor ds. komunikacji i spraw publicznych

Frédéric Poupeau

Wiceprezydent w Azji i regionie Pacyfiku

Sébastien Rembauville-Nicolle

Wiceprezydent ds. rozwoju działalności

Frederik Baudrier

Dyrektor oddziału LPE i Industrial Tech

Olivier Pequet

Dyrektor Hubu Kolejowego

Jay Deis

Prezydent, Ameryka Północna