Skip to main content
W Forsee Power ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ jest podstawą wszystkiego, co robimy.

 Nie tylko produkujemy zrównoważone produkty, łagodząc wpływ transportu na klimat. Zobowiązujemy się również wywierać pozytywny wpływ na ludzi i środowisko.

W 2019 roku Forsee Power rozpoczęło prace nad swoją strategią zrównoważonego rozwoju, definiując kluczowe obszary zainteresowania i plan działania na rzecz zrównoważonego rozwoju do 2025 r., ujmując ambitne cele .

Pierwszy obszar koncentruje się na naszych działaniach i wkładzie w łagodzenie zmiany klimatu poprzez nasze produkty i usługi, a także nasz łańcuch dostaw i logistykę. Drugi dotyczy ludzi i wartości, które tworzymy wszędzie, gdzie działamy, promując różnorodność oraz silną kulturę zdrowia i bezpieczeństwa. Trzeci ma na celu przyjęcie mądrzejszych zachowań w stosunku do naszej konsumpcji i marnotrawstwa. Etyka i zgodność to główne zasady naszej strategii zrównoważonego rozwoju.

KLIMAT

Ogranicz wpływ na globalne ocieplenie

LUDZIE

Twórz wartości i chroń ludzi wszędzie, gdzie działamy

ŚRODOWISKO

Przyjmuj mądrzejsze zachowania w stosunku do naszej konsumpcji i odpadów

ZARZĄDZANIE

Prowadzić działalność w sposób etyczny i zgodny z prawem

Przeczytaj więcej o zrównoważonym rozwoju w Forsee Power w naszych raportach.

W czerwcu 2020 roku opublikowaliśmy nasz pierwszy raport dotyczący zrównoważonego rozwoju, w którym szczegółowo opisaliśmy nasze wysiłki na rzecz zapewnienia zrównoważonego wzrostu. Raport obejmuje rok 2019.

W 2020 roku otrzymaliśmy ocenę Silver EcoVadis.

To plasuje nas w top 25% firm ocenianych przez EcoVadis oraz w 9% najlepszych firm.

Plan działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Forsee Power 2025

Wspieramy cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych i poprzez nasze działania na całym świecie przyczyniamy się do osiągnięcia 8 celów zrównoważonego rozwoju ONZ:


Forsee Power jest sygnatariuszem UN Global Compact.