Skip to main content

Forsee Power publikuje swój pierwszy raport dotyczący zrównoważonego rozwoju

Grupa przedstawia swoją strategię i plan działania w kierunku 2025, aby stać się jeszcze bardziej odpowiedzialną firmą

 

Grupa ma na celu wywieranie pozytywnego wpływu na klimat, ograniczanie konsekwencji dla globalnego ocieplenia (innowacja wydajnych i zrównoważonych technologii, pomoc swoim klientom i miastom w zmniejszeniu śladu węglowego, wydłużenie cyklu życia baterii dzięki zastosowaniom wtórnego życia, oferowanie finansowania rozwiązania przyspieszające transformację energetyczną, podejmowanie działań w celu zmniejszenia własnego śladu węglowego), na ludzi (promowanie różnorodności i integracji, tworzenie solidnej kultury zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska, zapewnienie dialogu społecznego) i wreszcie na środowisko (przyjmowanie mądrzejszych zachowań w kierunku konsumpcji i odpadów, ograniczanie konsumpcji, zarządzanie odpadami i recykling).

Dostęp do raportu zrównoważonego rozwoju 2019