Skip to main content
Pobierz informację prasową

Forsee Power powołuje Mathieu Darne na stanowisko dyrektora finansowego

Paryż, 19 maja 2020 r.– Forsee Power, francuski specjalista w dziedzinie inteligentnych systemów akumulatorowych dla mobilności elektrycznej, przyspiesza rozwój i ogłasza mianowanie Mathieu Darne na stanowisko dyrektora finansowego. Od 18 maja 2020 r. Mathieu Darne jest odpowiedzialny za finanse, księgowość, zarządzanie gotówką, kontrolę zarządczą i sekretariat generalny firmy. Dołącza do komitetu wykonawczego Grupy i podlega bezpośrednio Christophe’owi Gurtnerowi, prezesowi i dyrektorowi generalnemu grupy.

Absolwent szkoły biznesu ESSEC, Mathieu Darne, lat 48, ma duże doświadczenie finansowe w sektorze wyposażenia samochodowego, z prawdziwym międzynarodowym doświadczeniem i opanowaniem wyzwań związanych ze wzrostem zewnętrznym. Spędził 20 lat w firmie Faurecia, gdzie był kontrolerem finansowym zakładów przemysłowych, dyrektorem ds. transformacji oraz pełnił funkcję dyrektora finansowego pionu regionalnego w Azji. Nadzorował również misje audytu finansowego spółek zależnych grup francuskich i zagranicznych dla PwC. Z podwójną kulturą francusko-rosyjską Mathieu Darne spędził dziesięć lat na ekspatriacji w Rosji, Czechach, Tajlandii i Chinach.

Dołączenie do Forsee Power i wykorzystanie moich umiejętności i zaangażowania na rzecz Grupy jest prawdziwym źródłem motywacji. Bycie częścią odpowiedzialnej firmy skupionej na nowych rozwiązaniach energetycznych doskonale pasuje do mojej wizji przyszłości” – powiedział Mathieu Darne.

Mathieu Darne zastąpił Nicolasa Cailloux, który przejmuje zarządzanie nową strefą Forsee Power Europe, zachowując kierunek działu zasobów ludzkich, IT i prawnego Grupy

 

O MOCY FORSEE
Forsee Power to grupa przemysłowa specjalizująca się w inteligentnych systemach akumulatorowych dla zrównoważonego transportu elektrycznego (LEV, ciężarówki, autobusy, pociągi, statki morskie).
Jako znaczący gracz w Europie, Azji i Ameryce Północnej Grupa projektuje, montuje i dostarcza systemy zarządzania energią oparte na najbardziej wytrzymałych ogniwach dostępnych na rynku, a także zapewnia instalację, uruchomienie oraz konserwację na miejscu lub zdalną.
Forsee Power oferuje również rozwiązania finansowe (wynajem akumulatorów) oraz rozwiązania z zakresu „drugiego życia” dla akumulatorów transportowych.
www.forseepower.com | @ForseePower

Kontakt prasowy
Zofia Tricaud
+336 4272 0891
sophie.tricaud@forseepower.com