Skip to main content

Wydajność CSR firmy Forsee Power potwierdzona certyfikatem Silver przez EcoVadis

 

 

Paryż, 9 listopada 2020 r. – Forsee Power, francuski specjalista w dziedzinie inteligentnych systemów akumulatorowych dla mobilności elektrycznej, z dumą otrzymał ocenę „Silver” EcoVadis za zaangażowanie i wyniki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu ( CSR). Tym samym Forsee Power należy do 25% najlepszych firm ocenianych przez EcoVadis oraz do 9% najlepszych firm porównywalnych.

Założona w 2007 roku firma EcoVadis jest największym i najbardziej zaufanym dostawcą ocen zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw. EcoVadis ocenia polityki i działania firm, a także publikowane przez nie raporty dotyczące środowiska, praw społecznych i praw człowieka, etyki i odpowiedzialnych zakupów.

Forsee Power uzyskuje ogólną ocenę 60/100, która przedstawia się następująco: środowisko, 70/100 – prawa społeczne i prawa człowieka, 60/100 – etyka, 50/100 – odpowiedzialne zakupy, 40/100.

« Po raz pierwszy wdrażamy ocenę EcoVadis, a firma Forsee Power jest dumna z otrzymania srebrnego medalu. Właśnie uruchomiliśmy naszą mapę drogową zrównoważonego rozwoju do 2025 r. i ten wynik jest zachęcający. W przyszłym roku powinien gwałtownie wzrosnąć, ponieważ wprowadziliśmy już kilka środków, w tym politykę odpowiedzialnego zakupu » – mówi Sophie Tricaud, dyrektor ds. komunikacji i spraw publicznych w Forsee Power Group. « Grupa, będąca sygnatariuszem programu ONZ Global Compact, stara się rozwijać swoje podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu i aktywnie wspiera 8 z 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ», podsumowuje.

Grupa Forsee Power podjęła działania mające na celu zmniejszenie wpływu na środowisko. Środki obejmują zmniejszenie zużycia energii, zakup energii ze źródeł odnawialnych, podjęcie działań w celu ponownego użycia lub recyklingu odpadów, a nawet stworzenie programów podnoszenia świadomości i szkoleń dla pracowników w zakresie oszczędzania energii.

Poza środowiskiem firma Forsee Power jest silnie zaangażowana w prawa społeczne i prawa człowieka; ma na celu promowanie integracji kobiet i/lub mniejszości, elastyczną organizację pracy swoich pracowników. czy nawet konkretne działania wdrożone na rzecz integracji seniorów. Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, a także dialog na temat ich warunków pracy, rozwój indywidualnych umiejętności czy integracja osób niepełnosprawnych są niezbędnymi środkami dla Grupy i niezbędnymi dla dobrego samopoczucia wszystkich i wydajności firmy.

Mapa drogowa na następne 5 lat

Forsee Power opublikował swój pierwszy raport na temat zrównoważonego rozwoju w 2020 roku. Przedstawia strategię grupy i jej mapę drogową do 2025 roku, tym samym zapewniając sobie pozycję jeszcze bardziej odpowiedzialnej firmy. Przekonani, że inteligentne systemy akumulatorów mogą łagodzić zmiany klimatyczne dzięki zrównoważonej, bezemisyjnej elektromobilności, Forsee Power opiera się na strategii zrównoważonego rozwoju. Grupa ma na celu wywieranie pozytywnego wpływu na klimat, ograniczanie konsekwencji globalnego ocieplenia (innowacje w zakresie wydajnych i zrównoważonych technologii, pomaganie klientom i miastom w zmniejszaniu śladu węglowego, wydłużanie cyklu życia baterii o zastosowania wtórnego życia, oferowanie finansowania rozwiązania przyspieszające transformację energetyczną, podejmowanie środków w celu zmniejszenia własnego śladu węglowego), na ludzi (promowanie różnorodności i integracji, tworzenie silnej kultury zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska, zapewnienie dialogu społecznego, współpraca z lokalnymi szkołami w celu opracowania programów) i wreszcie na środowisko (przyjęcie mądrzejszych zachowań w stosunku do konsumpcji i odpadów, ograniczanie konsumpcji, zarządzanie odpadami i recykling).