Możemy OGRANICZYĆ ZMIANY
KLIMATU
dzięki zrównoważonej,
zeroemisyjnej elektromobilności.

Kierując się tą wizją, doskonalimy innowacje wdrażane przez naszych klientów na całym świecie, projektując i produkując inteligentne systemy akumulatorów litowo-jonowych dla rynków elektromobilności, aby przyspieszyć transformację energetyczną.

Jako jeden z największych uczestników rynku europejskiego, azjatyckiego i północnoamerykańskiego projektujemy, wytwarzamy i dostarczamy systemy gospodarki energetycznej oparte na najlepszych dostępnych na rynku ogniwach, a także zapewniamy instalację, rozruch oraz serwis na miejscu lub zdalny.

Nasze zespoły – kierując się innowacyjnością, zadowoleniem klienta i doskonałością operacyjną – gwarantują, że do klientów trafią bezpieczne, niezawodne, trwałe i efektywne rozwiązania zeroemisyjne umożliwiające zrównoważoną elektromobilność.

Rozległa wiedza w zakresie badań i rozwoju na każdym etapie procesu

Elektrochemia
i testy ogniw

Inżynieria sprzętu elektronicznego
i oprogramowania

Inżynieria mechaniczna, elektryczna
i cieplna

Budowa prototypów
i testy

Bezpieczeństwo

Modelowanie

Inżynieria systemów

INNOWACYJNOŚĆ to nasz klucz do sukcesu

Eksperci Forsee Power tworzą nowatorskie rozwiązania wykorzystujące najnowsze i najbardziej niezawodne ogniwa dostępne na rynku, a także opracowane przez nas Systemy Zarządzania Akumulatorami łączące efektywną elektronikę, dokładne odczyty napięcia oraz efektywne systemy komunikacji.

We współpracy z naszymi klientami z powodzeniem wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie akumulatorowe, zacieramy granice między tym co cyfrowe, a przemysłem, wybieramy najlepsze dla Twoich urządzeń rozwiązania, a także sprawnie i niezawodnie pomagamy Ci w transformacji energetycznej.

3

zakłady produkcyjne

3

centra napraw i serwisu

>1 GWh

wydajności produkcji na koniec 2020 r.

ZARZĄD umożliwiający
udane przejście na każdy kolejny poziom

Christophe Gurtner

Założyciel,Prezes zarządu i Dyrektor naczelny

Mathieu Darne

Dyrektorfinansowy

Nicolas Cailloux

Dyrektor generalny w Europie

Frédéric Poupeau

Dyrektor generalny w Azji i regionie Pacyfiku

Eric Brun

Dyrektortechniczny

Jean Mourlan

Dyrektoroperacyjny

Jean Mourlan

Dyrektoroperacyjny

Julien Cursoux

Dyrektords. zakupów

Sophie Tricaud

Dyrektor ds. komunikacji i spraw publicznych

Sébastien Rembauville-Nicolle

Dyrektor generalny ds. rozwoju działalności

Frederik Baudrier

Dyrektor oddziałuLPEi Industrial Tech

Our shareholders